Martin-Luther-Platz 7 | 01099 Dresden 0351 810 32 88  |  0351 424 13 58 info@deutschesprachschule.de

Nasza szkoła


Nauka rozpoczyna się od dobrego samopoczucia

DSD jest szkołą o swoistym uroku i charakterze, nie przypominającą w niczym zwykłej szkoły językowej. Styl i estetyka indywidualnie urządzonych sal stwarzają atmosferę ciepła i przytulności, co od razu pozytywnie oddziałowuje na samopoczucie.


Komunikowanie się oznacza aktywność i współdziałanie

DSD to nie bierne wchłanianie wiedzy, lecz żywa wzajemna komunikacja. Słuchacze przyczyniają się w aktywny sposób do kształtowania zajęć poprzez dialogi, prezentacje, krótkie wykłady itp. W ten sposób od samego początku usuwane są zahamowania językowe oraz rozbudowywane możliwości swobodnego wyrażania w języku nemieckim.


Im mniejsza grupa, tym pewniejsze i większe sukcesy w nauce

W dużych grupach łatwo jest „zniknąć w tłumie”. Ale czy sprzyja to postępom w nauce? W małych grupach w DSD każdemu ze Słuchaczy poświęca się w jednakowym stopniu uwagę oraz popiera go w dążeniu do postępów. Indywidualna opieka nad każdym Słuchaczem to w DSD najwyższy priorytet.


Analogowo i cyfrowo – technologia jako pomoc naukowa

Wątkiem naczelnym kursu są certyfikowane przez GER podręczniki (Podręcznik i Zeszyt ćwiczeń praz CD). W optymalny sposób uzupełnia się te podstawowe materiały do nauki poprzez interaktywny software (Laboratorium językowe, ortografia, testy gramatyczne), będące do dyspozycji Słuchaczy również poza czasem zajęć.