Martin-Luther-Platz 7 | 01099 Dresden 0351 810 32 88  |  0351 424 13 58 info@deutschesprachschule.de

Naše škola


Učení začíná u dobrého pocitu

Německá jazyková škola v Drážďanech (Deutsche Sprachschule Dresden, DSD) je škola s šarmem a charakterem, která školu vlastně vůbec nepřipomíná. Styl a estetičnost individuálně upravených učeben vytvářejí vřelou a příjemnou atmosféru, ve které se všichni cítí dobře. To je důležitý předpoklad pro pozitivní zkušenost s učením.


Komunikace znamená spoluutváření

DSD není místem pro konzumaci, ale komunikaci. Žáci vlastním přičiněním spoluutvářejí výuku prostřednictvím dialogů, prezentací, krátkých přednášek atd. Tím se od samého začátku učí odbourávat zábrany při mluvení cizím jazykem a rozvíjejí své vyjadřovací schopnosti v německém jazyce.


Čím menší skupina žáků, tím větší efektivnost učení

Ve velkých skupinách se jednotlivec snadno ztratí. Může se přitom ale také dobře učit? V malých skupinách v DSD je každý žák nucen k větší aktivitě, ale zároveň se mu také dostává větší podpory od učitele. Individuální přístup ke každému jednotlivému účastníkovi kurzu je v DSD základním principem.


Analogové i digitální technologie jako pomoc při výuce

Základní vybavení pro výuku představují učební materiály (učebnice, pracovní sešit, audio CD), které jsou certifikované podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Optimálním doplňkem těchto základních učebních materiálů je interaktivní software (jazyková laboratoř, pravopis, mluvnické testy), se kterým mohou žáci pracovat i po vyučování.