Home | Kontakt | Impressum | Warunki | Sitemap      DE | EN | FR | ES | CZ | PL | RU

Koncepcja dydaktyczna

Nasza interkulturowa koncepcja dydaktyczna bazuje na poziomach biegłości A1-C2 "Wspólnych Europejskich Ram Referencyjnych". Umożliwia ona uczącemu się konsekwentne i spójne rozwijanie biegłości językowej.

Każdy z normowanych przez EU poziomów biegłości językowej zakończony jest  odpowiednim egzaminem końcowym. Po pozytywnym zdaniu tego egzaminu można zapisać się na kurs o kolejnym wyższym poziomie.

Po pozytywnym ukończeniu poziomu B1 spełniają Państwo warunki dopuszczenia do egzaminu Zertifikat Deutsch. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu TestDaF jest pozytywne ukończenie poziomu C1.

 Poziom biegłości JL Materiały naukowe Egzaminy
 Poziom podstawowy A1 160 JL Begegnungen A1 | Schritte plus 1 + 2 Start Deutsch 1
 Poziom podstawowy A2 160 JL Begegnungen A2 | Schritte plus 3 + 4 Start Deutsch 2
 Poziom średni B1 160 JL Begegnungen B1 | Schritte plus 5 + 6 Zertifikat Deutsch
 Poziom średni B2 160 JL Erkundungen B2 TestDaf ZMP
 Poziom wyższy C1 100 JL Erkundungen C1 TestDaF ZOP
 Poziom wyższy C2 100 JL Erkundungen C2 DSH

Test kwalifikacyjny:

Przed rozpoczęciem kursu języka niemieckiego u nas, prosimy Państwa o wypełnienie samodzielne i bez pomocy naszego testu kwalifikacyjnego, obejmującego wymagania poziomów biegłości A1 - B2. Daje nam to możliwość dobrania Państwu pasującego kursu na odpowiednim poziomie biegłości.

Sprawdziany tygodniowe:

Każdy tydzień kursu zakończony jest sprawdzianem tygodniowym, służącym Państwu oraz nam jako kontrola postępów, jak również pomaga zapobiec powstawaniu luk w materiale poszczególnych odcinków kursu.

Egzamin poziomu biegłości:

W celu udokumentowania osobistego sukcesu Państwa w nauce, każdy z poziomów biegłości kończy się egzaminem, obejmującym program danego poziomu. Pozytywnie zdany egzamin poziomu biegłości umożliwia Państwu zapisanie się na kolejny poziom wyższy.

Certyfikat DSD:

Każdy Słuchacz otrzymuje po pozytywnie zdanym egzaminie biegłości językowej Certyfikat poziomu biegłości Deutsche Sprachschule Dresden, jako dowód nabytych umiejętności i biegłości językowej.

Nauczyciele:

Nasi nauczyciele są nativ speakers oraz posiadają ukończone studia filologii germańskiej i dyplom pedagogiczny uznawany w całych Niemczech.

Plan zajęć:

Intensywne kursy
Zajęcia odbywaję się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 12.15.
4 JL dziennie, 20 JL tygodniowo, 1 JL = 45 min.

Kursy wieczorowe
Zajęcia odbywaję się poniedziałki i środy albo wtorki i piątk, 18.00 19.30 godz. albo 19.30 do 21.00 godz.
2 x 2 JL tygodniowo, 1 JL = 45 min.

Zajęcia indywidualne:

Zajęcia indywidualne (lektor/1 słuchacz, lektor/2 słuchaczy), czas trwania kursu, liczbę jdnostek lekcyjnych, dokładne terminy zajęć obejmuje umowa indywidualna.