Home | Kontakt | Impresum | VOP | Sitemap      DE | EN | FR | ES | CZ | PL | RU

Učební osnova

Naše učební osnova je založena na studijních stupních A1 - C2 "Společného evropského referenčního rámce". Toto pojetí výuky vám umožní hned od začátku důsledně a bez mezer rozvíjet své znalosti německého jazyka.

Každý stupeň studia se ukončuje zkouškou daného stupně studia. Po úspěšném absolvování zkoušky mužete nastoupit do nejbližšího vyššího studijního stupně.

Po úspěšně absolvovaném studijním stupni B1 máte splněný předpoklad pro připuštění ke zkoušce Zertifikat Deutsch. Předpoklad pro připuštění ke zkoušce z testu TestDaF splníte po úspěšném absolvování studijního stupně C1.

 Stupeň studia VJ Učebni materiál Zkoušky
 Základní stupeň A1 160 VJ Begegnungen A1 | Schritte plus 1 + 2 Start Deutsch 1
 Základní stupeň A2 160 VJ Begegnungen A2 | Schritte plus 3 + 4 Start Deutsch 2
 Střední stupeň B1 160 VJ Begegnungen B1 | Schritte plus 5 + 6 Zertifikat Deutsch
 Střední stupeň B2 160 VJ Erkundungen B2 TestDaf ZMP
 Vrchní stupeň C1 100 VJ Erkundungen C1 TestDaF ZOP
 Vrchní stupeň C2 100 VJ Erkundungen C2 DSH

Rozřazovací test:

Před tím, něž u nás začně váš kurz německého jazyka, vás požádáme, abyste bez cizí pomoci vyplnili naš rozřazovací test, který zahrňují úroveň jazykových znalostí studijních stupňů A1 - B2. Tímto způsobem již předem určíme studijní stupeň, jenž pro vás bude vhodný.

Týdenní testy:

Každý týden výuky je zakončen týdenním testem, který vám i nám slouží jako kontrola studijních cílu a napomáhá zvládnout každý úsek studia kompletně a bez mezer.

Zkouška studijního stupně:

Pro účely dokumentace vašeho osobního studijního výsledku je každý stupeň studia zakončen zkouškou zameřenou na probrané části výuky. Úspěšné absolvování zkoušky studijního stupně vám umožní nastoupit do nejbližšího vyššího stupně studia.

Certifikát DSD:

Každý účastník obdrží po úspěšně vykonané zkoušce studijního stupně certifikát studijního stupně Německé jazykové školy Drážďany (Lernstufen-Zertifikat der Deutschen Sprachschule Dresden) jako doklad o úrovni jazykových znalostí.

Učitelé:

Náši učitelé jsou rodilí mluvčí s ukončeným studiem germanistiky, kteří úspěšně absolvovali v Německu uznávané pedagogické vzdělání.

Vyučovací doba:

Intenzivní kurzy
Výuka se koná od pondělí do pátku v době od 9.00 do 12.15 hodin.
4 VJ denně, 20 VJ týdenně, 1 VJ = 45 min.

Večerní kurzy
Výuka se koná pondělí a středu nebo úterý a čtvrtek, v hodinách mezi 18.00 a 19.30 nebo 19.30 a 21.00.
2 x 2 VJ týdenně, 1 VJ = 45 min.

Individuální kurzy:

Pro individuální výuku (jeden proti jednomu / jeden proti dvěma) si s námi individuálně sjednáte dobu trvání kurzu, požadovaný počet vyučovacích hodin i termíny výuky.