Martin-Luther-Platz 7 | 01099 Dresden 0351 810 32 88  |  0176 200 54 131 info@deutschesprachschule.de

Německé zkoušky

Na DSD můžete absolvovat zkoušky v jazycích Start Deutsch, Zertifikat Deutsch a TestDaF (modellové testy). U nás získané certifikáty z německého jazyka jsou uznávány podniky, institucemi i úřady.

Každá zkouška má čtyři části:
čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, slovní vyjádření, písemný výraz. V každé části zkoušky musíte dosáhnout alespoň 60%.

Zkoušky lze provést i bez návštěvy kurzu. Datum zkoušky je dohodnuto individuálně.

Pro nejlepší přípravu doporučujeme naše Přípravné Kurzy na Zkoušky.

Zertifikat Start Deutsch A1
Předpokladem pro připuštění ke zkoušce na Start Deutsch A1 je ukončení studijního stupně A1 s absolvováním zhruba 160 vyučovacích hodin.

Zertifikat Start Deutsch A2
Předpokladem pro připuštění ke zkoušce na Start Deutsch A2 je ukončení studijního stupně A2 s absolvováním zhruba 160 vyučovacích hodin.

Zertifikat Deutsch B1
Předpokladem pro připuštění ke zkoušce na Zertifikat Deutsch jsou stupeň studia A1 - B1.

TestDaF
Předpoklad pro přijetí ke zkouškám TestDaf:
TestDaF TDN 3 - úroveň studia B2 s přibližně 700 VJ
TestDaF TDN 4 - úroveň studia B2.2 - C1.1 s přibližně 750 VJ
TestDaF TDN 5 - úroveň studia C1 s přibližně 800 VJ

 
Další informace: