Martin-Luther-Platz 7 | 01099 Dresden 0351 810 32 88  |  0351 424 13 58 info@deutschesprachschule.de

Německé zkoušky

Na DSD můžete absolvovat zkoušky v jazycích (modellové testy). U nás získané certifikáty z německého jazyka jsou uznávány podniky, institucemi i úřady.

Každá zkouška má čtyři části:
čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, slovní vyjádření, písemný výraz. V každé části zkoušky musíte dosáhnout alespoň 60%.

Zkoušky lze provést i bez návštěvy kurzu. Datum zkoušky je dohodnuto individuálně.

Zertifikat Start Deutsch A1
Předpokladem pro připuštění ke zkoušce na Start Deutsch A1 je ukončení studijního stupně A1 s absolvováním zhruba 160 vyučovacích hodin.

Zertifikat Start Deutsch A2
Předpokladem pro připuštění ke zkoušce na Start Deutsch A2 je ukončení studijního stupně A2 s absolvováním zhruba 160 vyučovacích hodin.

Zertifikat Deutsch B1
Předpokladem pro připuštění ke zkoušce na Zertifikat Deutsch jsou stupeň studia A1 - B1.

Další informace: