Martin-Luther-Platz 7 | 01099 Dresden 0351 810 32 88  |  0351 424 13 58 info@deutschesprachschule.de

Intenzivní kurzy němčiny studijních stupňů

Pouze pro skupinové registrace.

Naše intenzivní kurzy jsou určené pro každého, kdo hledá živý vstup do němčiny jako cizího jazyka nebo chce posílit dosavadní znalosti německého jazyka, získané ve své vlasti. Zahraniční studenti, kteří v Německu studují nebo pracují, získají prostřednictvím našich kurzů němčiny jazykovou kvalifikaci, kterou k práci nebo ke studiu potřebují.

Náš interaktivní výuka vás vede k samostatnému používání německého jazyka s širokým spektrem témat. Pokud chcete studovat nebo pracovat v Německu, získáte potřebné jazykové znalosti.

Vyučovací doba
Pondělí - Pátek 9.00 - 13.15 hodin 5 VJ denně / 25 VJ týdenně     (1 VJ = 45 min.)

Náplň kurzů a služby

  • bezplatný rozřazovací test
  • výuka v malých skupinách od 4 účastníků
  • názorné učební materiály
  • aktuální témata výuky, související se životem
  • aktuální informace o Německu (kultura, společnost, tradice atd.)
  • průběžné testy
  • Certifikát DSD
  • multimediální učební pomůcky
  • bezplatné využití školní knihovny, včetně audio CD, DVD & video
  • WiFi zdarma

Cena kurzu na osobu

1 týden 2 týdny 3 týdny 4 týdny
320 € 540 € 760 € 980 €