Martin-Luther-Platz 7 | 01099 Dresden 0351 810 32 88  |  0176 200 54 131 info@deutschesprachschule.de

Večerní kurzy němčiny studijních stupňů A1 - C2

Naše večerní kurzy jsou ideální pro všechny, kdo v Drážďanech pracují, studují nebo zde pouze po určitou dobu žijí. Kursy zahrnují úrovně A1 až C2 dle SERR. Vyučování v malých skupinách umožňuje individuální přístup ke každému účastníkovi kurzu..

Termíny a rozvrh vyučování:
Naše večerní kurzy se konají po celý rok. Nástup do kurzu je možný kdykoli.
Každý večerní kurz se koná dvakrát týdně (2 x 90 minut, pondělí + středa nebo úterý + čtvrtek).

Každá úroveň je rozdělena na dvě části, např. A1.1 | A1.2.
Část 1: kapitola 1 - 4, doba trvání: 3 měsíce   |   Část 2: kapitola 5 - 8, doba trvání: 3 měsíce.

Časy lekcí 18.00 - 19.30 hodin 19.30 - 21.00 hodin
pondělí + středa A2.1B1.1 B1.2
úterý + čtvrtek B2.1 C1.1

Náplň kurzů a služby

  • bezplatný rozřazovací test
  • výuka v malých skupinách od 4 účastníků
  • názorné učební materiály
  • aktuální témata výuky, související se životem
  • aktuální informace o Německu (kultura, společnost, tradice atd.)
  • průběžné testy
  • Certifikát DSD
  • multimediální učební pomůcky
  • bezplatné využití školní knihovny, včetně audio CD, DVD, video
  • WiFi zdarma

Kurzovné

Úrovně 3 měsíce (48 VJ) 2 měsíce (32 VJ) 1 měsíc (16 VJ)
A1.1 .. C1.2 390 € 290 € 190 €