Martin-Luther-Platz 7 | 01099 Dresden 0351 810 32 88  |  0351 424 13 58 info@deutschesprachschule.de

Večerní kurzy němčiny studijních stupňů A1 - C2

Naše večerní kurzy jsou ideální pro všechny, kdo v Drážďanech pracují, studují nebo zde pouze po určitou dobu žijí. Kursy zahrnují úrovně A1 až C2 dle SERR. Vyučování v malých skupinách umožňuje individuální přístup ke každému účastníkovi kurzu..

Termíny a rozvrh vyučování:
Naše večerní kurzy se konají po celý rok. Nástup do kurzu je možný kdykoli.
Každý večerní kurz se koná dvakrát týdně (2 x 90 minut, pondělí + středa nebo úterý + čtvrtek).

Aktuální kurzy 18.00 - 19.30 hodin 19.30 - 21.00 hodin
pondělí + středa B1.2B2.1 A2.1A2.2
úterý + čtvrtek B1.1C1.1 A1.2A1.1

Náplň kurzů a služby

  • bezplatný rozřazovací test
  • výuka v malých skupinách od 4 účastníků
  • názorné učební materiály
  • aktuální témata výuky, související se životem
  • aktuální informace o Německu (kultura, společnost, tradice atd.)
  • průběžné testy
  • Certifikát DSD
  • multimediální učební pomůcky
  • bezplatné využití školní knihovny, včetně audio CD, DVD & video
  • WiFi zdarma

Poplatky za kurzy

Stupeň studia 3 měsíce (48 VJ) 2 měsíce (32 VJ) 1 měsíc (16 VJ)
A1 ... C1 390 € 290 € 190 €